ÚDAUK je vysokoškolským ústavem Univerzity Karlovy.

Ve své vědecké činnosti se zabývá především dějinami Univerzity Karlovy, dějinami školství a vzdělanosti v českých zemích.

Podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě je veřejným specializovaným archivem. Uchovává zejména archiválie vzniklé z činnosti Univerzity Karlovy. Vykonává dohled nad spisovou službou u všech součástí univerzity.


Aktuality

Zveřejnili jsme zkouškové protokoly českých právníků

číst dále > 19. dubna 2017
Zveřejnili jsme zkouškové protokoly českých právníků

Do archivu jedině za trest? - reportáž o Archivu UK na Radiu Wave

číst dále > 16. března 2017
Do archivu jedině za trest? - reportáž o Archivu UK na Radiu Wave

Nové číslo AUC – HUCP, T. 55. (2015) Fasc. 2

číst dále > 28. února 2017
Nové číslo AUC – HUCP, T. 55. (2015) Fasc. 2
Všechny aktuality >
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám