• Aktuality

Aktuality


14. května 2020

Od 18. května 2020 bude badatelna znovu otevřena v běžných otevíracích hodinách. Ve svých otevíracích hodinách bude znovu otevřena i studovna knihovny ÚDAUK, která využívá s badatelnou AUK společné prostory. S ohledem na přetrvávající epidemiologickou situaci však zachováváme do odvolání tato omezení:

  • V badatelně mohou být zároveň maximálně dva badatelé/čtenáři, doporučujeme proto rezervaci místa na mailu či telefonu 224 491 479. Badatelé budou sedět výhradně u přidělených pracovních míst.

  • Všichni badatelé/čtenáři vyplní toto čestné prohlášení, v případě vyhodnocení rizika může být studium zamítnuto.

  • Do badatelny nebudou vpuštěny osoby s teplotou či příznaky respiračních onemocnění

  • Při vstupu do budovy musí badatelé/čtenáři použít desinfekci dostupnou u vchodu do budovy, při celém pobytu v budově musí mít badatelé/čtenáři nasazenu roušku zakrývající nos a ústa a vlastní jednorázové rukavice.

  • Během polední přestávky (12:00 až 12:30) musí badatelé/čtenáři budovu ÚDAUK opustit

  • V budově ÚDAUK není možné konzumovat jídla a nápoje.

Při nedodržení či porušení výše uvedených pravidel může být badateli/čtenáři zakázán přístup do badatelny až do ukončení veškerých omezení.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám