• Aktuality

AktualityUniverzita Karlova uzavřela s Národní knihovnou ČR smlouvu o archivaci svých internetových stránek. Historické webové stránky největší české univerzity budou uloženy ve Webarchivu Národní knihovny a budou trvale on-line přístupné.


Bylo to na webu. Loni jsem to tam četl. Ale už to asi zmizelo


Web je dnes nejčastějším zdrojem aktuálních informací. Pro neaktuální informace to ale neplatí. Životnost webové stránky je omezená, velmi často jde jen o několik týdnů. To co je dnes dostupné odkudkoliv na světě, může zítra zmizet v digitálním zapomnění. A nejen pro historiky soudobých dějin je to škoda. „Důležité dokumenty, které před deseti lety končily v papírové podobě v klasických archivech, jsou dnes jen na webu. A my klasičtí archiváři je neumíme trvale uchovávat,“ uvedl Petr Cajthaml, vedoucí Archivu Univerzity Karlovy.


Umí to ale archiváři z Webarchivu Národní knihovny České republiky. Již od roku 2000 „sklízí“ obsah českých on-line stránek. Pořizují kopie nejvýznamnějších stránek národního webu a tyto informace dlouhodobě ukládají a v mezích (především autorského) zákona je zpřístupňují. V současné době archivují přes 200 TB digitálních dat, které jsou nejobsáhlejším depozitářem české on-line historie. K systematickému archivování a úplnému zpřístupňování českých webových stránek však potřebují smluvní souhlas jejich vlastníků. K dnešnímu dni Národní knihovna uzavřela celkem 4 805 smluv o archivaci webových stránek.


Cuni.cz – archivováno a zpřístupněno na věčné časy


Nejnověji uzavřel Webarchiv Národní knihovny smlouvu s Univerzitou Karlovou. Archivace webových stránek největší české univerzity sice není žádnou novinkou, některé fakulty a katedry již dříve uzavřely samostatné smlouvy s Národní knihovnou, teprve nyní budou moci být univerzitní webové stránky archivovány kompletně. A především, uzavřením smlouvy dává univerzita souhlas s on-line zpřístupněním svého archivovaného webu, ke kterému se dosud dalo dostat jen na několika málo terminálech ve zdech pražského Klementina.


Do Webarchivu se dostane ústřední doména cuni.cz včetně tisíců jejích podstránek provozovaných jednotlivými pracovišti univerzity. K dohodě se budou moci připojit i univerzitní provozovatelé stránek mimo doménu cuni.cz. „Obsah webu Univerzity Karlovy bude systematicky archivován šestkrát ročně, první plánovaná webová sklizeň na UK proběhne za několik dnů. Po nezbytném zpracování budou archivované stránky trvale zpřístupněny,“ dodal koordinátor archivace webu na Univerzitě Karlově Marek Melichar.


Partnery Národní knihovny ČR pro účely archivace univerzitního webu jsou Archiv Univerzity Karlovy a Ústav výpočetní techniky UK.


Bližší informace a kontakty:


Mgr. Petr Cajthaml, vedoucí Archivu UK, , tel. 224 491 481

Mgr. Marek Melichar, koordinátor archivace webu UK (Ústav výpočetní techniky UK, , tel. 224 491 117


Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám