• Aktuality

Aktuality


5. března 2019

Nově zpřístupňujeme zkušební protokoly německých farmaceutů a protokoly Zkušební komise pro učitelství na středních školách Německé univerzity v Praze


Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy pokračuje v digitalizačním projektu Studenti pražských univerzit 1882–1945, v němž digitalizuje a zpřístupňuje dokumenty o studentech Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze. Nově zpřístupňujeme části dvou fondů se záznamy o zkouškách studentů Německé univerzity v Praze.

Zkušební protokoly farmaceutů (součást fondu Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze) obsahují záznamy o více než 1 800 lékárnících, kteří své vzdělání získali na pražské německé univerzitě. Zpřístupněný fond doplňuje informace o lékárnickém studiu na obou pražských univerzitách, již v roce 2017 jsme zveřejnili záznamy o zkouškách farmaceutů na české Univerzitě Karlově.

Protokoly Zkušební komise pro učitelství na středních školách Německé univerzity v Praze obsahují záznamy o zkouškách více než 3 600 středoškolských profesorů, kteří zpravidla studovali na Německé univerzitě v Praze. V letech druhé světové války před komisí skládali zkoušky i kandidáti učitelství na českých středních školách. Složení zkoušek před touto komisí bylo (vedle obhajoby disertační práce a získání doktorátu) jednou z hlavních forem završení studia a získání vysokoškolské kvalifikace na Filozofické a Přírodovědecké fakultě Německé univerzity v Praze. Studenti, kteří absolvovali zkoušky před Zkušební komisí pro učitelství na středních školách, byli jednou z nejpočetnějších vrstev vysokoškolsky vzdělané inteligence v českých zemích.

Jedním z významných absolventů, jehož dokumenty nově zpřístupňujeme, byl například Franz Spina (1868 – 1938), sudetoněmecký agrárnický politik a novinář, který byl v letech 1926 až 1935 ministrem československých vlád. Od roku 1888 studoval na Filozofické fakultě tehdejší německé Karlo-Ferdinandovy univerzity germanistiku a klasickou filologii. S cílem vykonávat povolání středoškolského učitele složil příslušné zkoušky před komisí a následně také získal v roce 1901 doktorát.

Opačné politické názory zastával další absolvent Filozofické fakulty Německé univerzity v Praze a uchazeč o kariéru středoškolského učitele, Josef Pfitzner (1901 – 1945), sudetoněmecký historik, který v období druhé světové války neblaze proslul jako nacistický náměstek pražského primátora.

V současné době zpracováváme rozsáhlý fond obsahující protokoly o zkouškách českých kandidátů středoškolské profesury (Zkušební komise pro učitelství na středních školách Univerzity Karlovy), který on-line zpřístupníme v nejbližších letech.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám