• News

News


Archiv Univerzity Karlovy nově zpřístupnil záznamy o státních zkouškách na Právnické fakultě Univerzity Karlovy z let 1905 – 1939. Protokoly doplňují již dříve zpřístupněné matriky doktorů a záznamy o státních zkouškách na Právnické fakultě Německé univerzity v Praze.


Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy pokračuje v digitalizačním projektu Studenti pražských univerzit 1882 – 1945, v němž digitalizuje a zpřístupňuje dokumenty o studentech Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze. Nově bylo zpřístupněno 50 úředních knih s téměř 46 000 stranami, které se týkají přibližně 20 000 studentů. Zveřejněné archiválie obsahují záznamy o státních zkouškách českých právníků z let 1905 až 1939. Předchozí část právnických protokolů státních zkušebních komisí při Právnické fakultě Německé univerzity v Praze byla zpřístupněna v loňském roce. Ve všech záznamech lze jednoduše vyhledávat podle jména, místa narození, doby studia a dalších údajů. Projekt bude pokračovat i v následujících letech, archiváři Univerzity Karlovy očekávají, že zpřístupní cca 1 milion stran dokumentů o více než 120 000 studentů.


Nově zveřejněné archiválie obsahují např. zkušební protokoly komunisty popravené političky Milady Horákové (rozené Králové), poválečného ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny či poúnorového ministra zahraničních věcí Vladimíra Clementise.


Protokol o historickoprávní zkoušce budoucího politika Prokopa Drtiny.
Protokol o historickoprávní zkoušce budoucího politika Prokopa Drtiny.

Protokol o historickoprávní zkoušce budoucího politika Prokopa Drtiny.


Contact Us
Contact

Institute of the History of Charles University and Archive of Charles University

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5

Prague 1, 116 36

Czech Republic


Phone: +420 224 491 463

E-mail:
How to Reach Us