Publications in Alphabetical Order

Select publications can be ordered at the following address: Univerzita Karlova v Praze, Ústav dějin UK a Archiv UK, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, Ch, I, J, K, L, M, N, O P, Q, R ,S ,T , U, V, W, X, Y, Z


Chronological orderB

BERÁNEK, Karel. Bakaláři a mistři filozofické fakulty Univerzity Karlovy v létech 1586-1620. 1. vyd. Praha: MON, 1989.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.


Price: 20.50 CZK
BERÁNEK, Karel a Stanislav SEGERT. Orientalistik an der Prager Universität. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1967. Práce z dějin Univerzity Karlovy.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 28.00 CZK
Č

ČERNÝ, J, Karel BERÁNEK a Marie PRAVDOVÁ. Liber decanorum facultatis philosophicae Universitatis Pragensis ab anno Christi 1367 usque ad annum 1585. Pragae: Universitas Carolina, 1983.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 1200.00 CZK
ČERNÝ, Karel. Mor 1480-1730: epidemie v lékařských traktátech raného novověku. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014, 504 s. ISBN 978-80-246-2297-2.
ČORNEJ, Petr, Josef HANZAL a Blanka SVADBOVÁ. Korespondence Zdeňka Nejedlého s historiky Gollovy školy. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1989.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 34.00 CZKD


DUCHÁČEK, Milan. Václav Chaloupecký: hledání československých dějin. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2014, 515 s., il., portréty, faksim. ISBN 978-80-246-2482-2.Ď

ĎURČANSKÝ, Marek. Česká města a jejich správa za třicetileté války : zemský a lokální kontext. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2013, 411 s., barev. il., faksim. ISBN 978-80-246-2255-2E

ERŠIL, Jaroslav a Jiří PRAŽÁK. Archiv pražské metropolitní kapituly. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1986. 418 s.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 71 CZK
H
HERBER, Otto a Jan HAVRÁNEK. Insignie, medaile, taláry Univerzity Karlovy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1987.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 36 CZK

HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. Jan Theobald Held 1770-1851: život a působení pražského lékaře, rektora University Karlovy. 1. vydání. Praha: Universita Karlova, 1972. Práce z dějin Univerzity Karlovy.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 25.00 CZK

HNILICA, Jiří. Francouzský institut v Praze 1920-1951: mezi vzděláním a propagandou. 1. české vyd. V Praze: Karolinum, 2009, 237 s. ISBN 978-80-246-1663-6.
HRUBÝ, Petr, Pavel KOSATÍK a Zdeněk POUSTA. Rozchod 1948: rozhovory s českými poúnorovými exulanty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Ústav dějin UK a Archiv Univerzity Karlovy, 2006. ISBN 80-239-6142-X.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 259.00 CZK

HUDEC, Gustav. Studentstvo v boji proti válce, fašismu za mír: bibliografie k dějinám čsl. vysokých škol a pokrokového studentského hnutí z let 1934-1937. Praha: Universita Karlova, 1970. Sbírka pramenů a příruček k dějinám University Karlovy.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 40.50 CZK

HUDEC, Gustav. Studentstvo v boji proti válce, fašismu a za mír: bibliografie k dějinám čsl. vysokých škol a pokrokového studentského hnutí z let 1934-1937. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova ve Státním pedagogickém nakladatelství, 1978. Sbírka pramenů a příruček k dějinám Univerzity Karlovy.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 56 CZK
CH
Chléb poesie: čítanka z Oranienburgu : [výbor z poesie, která ožila v koncentračním táboře Oranienburg-Sachsenhausen]. V Praze: Univerzita Karlova, Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy, 2006. ISBN 80-239-7987-6.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 160, 00 CZK

J

JAREŠ, Jakub a FRANC, Martin. Mezi konkurencí a spoluprací. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2018, 362 s. ISBN 978-80-246-3978-9.

K

KAVKA, František a Anna SKÝBOVÁ. Husitský epilog na koncilu tridentském a původní koncepce habsburské rekatolizace Čech: počátky obnoveného pražského arcibiskupství 1561-1580. Praha: Universita Karlova, 1969. Práce z dějin Univerzity Karlovy.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 28.00 CZK

KEJŘ, Jiří. Jan Hus známý i neznámý: (resumé knihy, která nebude napsána). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009, 137 s. ISBN 978-80-246-1643-8.

KEJŘ, Jiří. Kvodlibetní disputace na pražské universitě. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1971. Sbírka pramenů a příruček k dějinám University Karlovy.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 19.00 CZK

KLÍMA, Arnošt. Češi a Němci v revoluci 1848-1849. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1988.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 40.00 CZK
Knihtisk a Universita Karlova: k 500. výročí knihtisku v českých zemích. Vydání I. Praha: Universita Karlova, 1972.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 26.00 CZK
KONRÁD, Ota. Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1945. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011, 360 s. ISBN 978-80-246-1949-1.
KŘIVSKÝ, Pavel. Augustin Smetana. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1990. ISBN 80-7066-305-7.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 50.00 CZK

KUČERA, Karel a Zdeněk POUSTA. Na paměť Karla Kučery: výbor z jeho článků a projevů. Praha: Univerzita Karlova, 2002. ISBN 80-238-9134-0.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 150.00 CZK
L
LEIKERT, Jozef. Černý pátek sedmnáctého listopadu. Vyd. české 1. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-238-7632-5.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 330.00 CZK

M
MACHÁČEK, Karel. Útěk do Anglie. Vyd. české 1. Praha: Univerzita Karlova, Ústav dějin UK - Archiv UK, 2003. ISBN 80-239-1508-8.


Rozebráno
P

PETR Z MLADOŇOVIC. Zpráva o Mistru Janu Husovi v Kostnici. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1965.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 27.00 CZK

PETRÁŇ, Josef a PETRÁŇOVÁ, Lydia. Filozofové dělají revoluci: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989).Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2015, 1132 s. ISBN 978-80-246-2994-0.

PETRÁŇ, Josef. Karolinum. 1. vyd. (errata-2. uprav. a rozš. vyd.). Praha: Univerzita Karlova, 2010, 182 s. ISBN 978-80-246-1877-7.

PETRÁŇ, Josef. Karolinum. 1st engl. ed. Prague: Charles University, 2010, 190 s. ISBN 978-80-246-1878-4.

PETRÁŇ, Josef. Karolinum. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1988.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 35.00 CZKPETRÁŇ, Josef. Das Karolinum (Collegium Caroli). Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1988.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 35.00 CZK

PETRÁŇ, Josef. Univerzitní slavnosti v Karolinu: imatrikulace, promoce, sponse. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-455-X.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 46.00 CZK
¨


POLIŠENSKÝ, Josef Vincenc a Marie ŠTEMBERKOVÁ. Alma mater Carolina Pragensis: výbor svědectví cizích návštěvníků. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1988.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.


Price: 35.50 CZK
Profesor Václav Chytil a uranové doly. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Ústav dějin, 2003. ISBN 80-239-0740-9.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 169.00 CZKR

RANSDORF, Miloslav. Kapitoly z geneze husitské ideologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1986. Knižnice Archivu University Karlovy.


Rozebráno
S

SEKYRKOVÁ, Milada. Minerva 1890-1936: Kronika prvního dívčího gymnázia v habsburské monarchii. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2016, 404 s. ISBN 978-80-246-3437-1.

SCHMID, Ludvík. Irští lékaři v Čechách. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1968.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 5.50 CZK

STOČES, Jiří. Pražské univerzitní národy do roku 1409. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010, 308 s. ISBN 978-80-246-1627-8.

SVATOŠ, Martin. Výbor z korespondence filologa Josefa Krále. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1989. Knižnice Archivu Univ. Karlovy.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 40.00 CZK
T

TRETERA, Ivo. J. F. Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě. 1. vyd. Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1989.Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 55.00 CZK
TŘÍŠKA, Josef. Disertace pražské univerzity 16.-18. století. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1977. Knižnice Archivu Univerzity Karlovy.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 19 CZK

TŘÍŠKA, Josef. Rétorický styl a pražská univerzitní literatura ve středověku. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1975. Knižnice Archivu Univerzity Karlovy.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 30.50 CZK

TŘÍŠKA, Josef. Studie a soupisy k starší pražské univerzitě. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1980. Knižnice Archivu Univ. Karlovy.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 18,50 CZK

TŘÍŠKA, Josef. Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity 1348-1409. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1981. Knižnice Archivu Univerzity Karlovy.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 46.00 CZK

V

VANĚČEK, Václav. Karolus Quartus: Sborník vědeckých prací o době, osobnosti a díle českého krále a římského císaře Karla IV. 1. vyd. Praha: Univ. Karlova, 1984.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 130.00 CZK
Z

ZILYNSKÁ, Blanka. Husitské synody v Čechách 1418-1440: Příspěvek k úloze univerzitních mistrů v husitské církvi a revoluci. 1. vyd. Praha: Univ. Karlova, 1985.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 25.00 CZK

ZILYNSKÁ, Blanka a Jindra DUCHOŇOVÁ. Jan Evangelista Purkyně: v dokumentech Archivu Univerzity Karlovy. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1986.


Available at Institute of the History of CU and Archive of CU.

Price: 27.00 CZK
Last change: December 5, 2018 14:29 
Share on:  
Contact Us
Contact

Institute of the History of Charles University and Archive of Charles University

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5

Prague 1, 116 36

Czech Republic


Phone: +420 224 491 463

E-mail:
How to Reach Us