T. 59. (2019), Fasc. 2


Full text
Full text



Articles


Ludmila Hlaváčková, Počátky neurologie na pražských lékařských fakultách a založení neurologických klinik

Petr Svobodný, Pražské neurologické kliniky v letech (1936) 1938–1945

Michal V. Šimůnek – Václav Petříček – Antonín Kostlán, Kauza Karel Domin. Případová studie k politicky motivovaným změnám ve složení akademické obce v letech 1945–1948


Materials


Antonín Kostlán – Michal V. Šimůnek, Vzpomínka historika Josefa Klika (1896–1965) na 17. listopad 1939


Chronicle


18. celostátní archivní konference v Plzni, 23.–25. dubna 2019 (kolektiv autorů ÚDAUK)

Doména diletantství? Konference věnovaná stému výročí založení Státní archivní školy v Praze (Milada Sekyrková)

Kořeny revoluce a rok 1419. Konference Tábor, 8.–9. 10. 2019 (Kajetán Holeček)


Reviews and news


Petr Čornej, Husitství a husité (Kajetán Holeček)

František Šmahel, Die Basler Kompaktaten mit den Hussiten (1436). Untersuchung und Edition (Blanka Zilynská)

Ivo Kraus a kol., Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky (Jana Ratajová)

Martina Bečvářová, Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945 (Marie Štemberková)

Juraj Šebesta, Zakladatel slovenskej fyziky. Život a dielo Dionýza Ilkoviča (Milada Sekyrková)

Petr Feldstein – Tomáš Libánek, Skoro proti všem. Časopis Student v nejslavnější éře československé žurnalistiky (Marek Suk)


Foreign language summaries


Ludmila Hlaváčková, Die Anfänge der Neurologie an den Prager medizinischen Fakultäten und die Gründung neurologischer Kliniken

Petr Svobodný, Die Prager neurologischen Kliniken in den Jahren (1936) 1938–1945

Michal V. Šimůnek – Václav Petříček – Antonín Kostlán, Die Causa Karel Domin. Eine Fallstudie zu den politisch motivierten Veränderungen in der Zusammensetzung der akademischen Gemeinde in den Jahren 1945–1948



Last change: May 7, 2020 09:24 
Share on:  
Contact Us
Contact

Institute of the History of Charles University and Archive of Charles University

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5

Prague 1, 116 36

Czech Republic


Phone: +420 224 491 463

E-mail:




How to Reach Us