ÚDAUK je vysokoškolským ústavem Univerzity Karlovy.

Ve své vědecké činnosti se zabývá především dějinami Univerzity Karlovy, dějinami školství a vzdělanosti v českých zemích.

Podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě je veřejným specializovaným archivem. Uchovává zejména archiválie vzniklé z činnosti Univerzity Karlovy. Vykonává dohled nad spisovou službou u všech součástí univerzity.
Vážené badatelky, vážení badatelé,


badatelna Archivu UK a studovna Knihovny ÚDAUK jsou z důvodu aktuální epidemiologické situace a platných mimořádných opatření od pondělí 26. října 2020 do odvolání uzavřeny.

Za vzniklé komplikace se Vám omlouváme, po dobu uzavření můžete stále využívat naše digitalizované archiválie, které jsou dostupné na adrese https://udauk.cuni.cz/ARCH-34.html.


Sekretariát ÚDAUK (a budova ÚDAUK s výjimkou badatelny v jejích úředních hodinách) zůstávají pro veřejnost až na výjimky uzavřeny. Veškeré žádosti prosím doručujte na email , případně prostřednictvím České pošty na adresu ÚDAUK, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1 nebo prostřednictvím datových zpráv do datové schránky Univerzity Karlovy s identifikátorem: piyj9b4. Dovolujeme si upozornit, že budova ÚDAUK je uzavřena i pro vyzvednutí vyhotovených potvrzení a opisů dokladů. Ty budou předávány výhradně prostřednictvím České pošty. Prosíme Vás, abyste v tomto období kontaktovali ÚDAUK především prostřednictvím mailu , kde Vám rádi odpovíme.

Aktuality

Brčák, Marek, Wolf, Jiří: Pax et Bonum

číst dále > 14. srpna 2020
Brčák, Marek, Wolf, Jiří: Pax et Bonum
Všechny aktuality >


Omezení přístupnosti katalogů posluchačů


Vážené badatelky, vážení badatelé,


dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu špatného fyzického stavu a nutné ochrany je od 1. 5. 2019 do odvolání omezeno zpřístupnění (předkládání do badatelny) katalogů posluchačů jednotlivých fakult Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze. Zpřístupnění bude umožněno pouze ve výjimečných případech zdůvodněných vědeckými nebo jinými závažnými důvody. Žádost o zpřístupnění adresujte v takovém případě příslušnému správci archivního fondu a v kopii vedoucímu Archivu UK .

Většinu informací o studentech Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze obsažených v katalozích posluchačů naleznete v našich již digitalizovaných archiváliích. Katalogy posluchačů budou opět zpřístupněny po jejich konzervaci a digitalizaci.


Děkujeme za pochopení.Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám