ÚDAUK je vysokoškolským ústavem Univerzity Karlovy.

Ve své vědecké činnosti se zabývá především dějinami Univerzity Karlovy, dějinami školství a vzdělanosti v českých zemích.

Podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě je veřejným specializovaným archivem. Uchovává zejména archiválie vzniklé z činnosti Univerzity Karlovy. Vykonává dohled nad spisovou službou u všech součástí univerzity.
Aktuality

Hostili jsme setkání archivářů vysokých škol

číst dále > 22. září 2023
Hostili jsme setkání archivářů vysokých škol

Změna otvírací doby Badatelny AUK - trvalá

číst dále > 12. září 2023
Změna otvírací doby Badatelny AUK - trvalá
Všechny aktuality >

Trvalá změna otvírací doby Badatelny AUK a Studovny knihovny ÚDAUK

Vážení badatelé, Vážené badatelky,


od 1. října 2023 dojde ke ZMĚNĚ otevíracích dnů badatelny Archivu UK a studovny knihovny ÚDAUK. Nově bude badatelna a studovna otevřena:


Pondělí: 8:00–12:00 12:30–18:00

Úterý: 8:00–12:00

Středa: 9:00–12:00 12:30–16:00


Omezení přístupnosti katalogů posluchačů

Dále si Vás dovolujeme Vás upozornit, že z důvodu špatného fyzického stavu a nutné ochrany je od 1. 5. 2019 do odvolání omezeno zpřístupnění (předkládání do badatelny) katalogů posluchačů jednotlivých fakult Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze. Zpřístupnění bude umožněno pouze ve výjimečných případech zdůvodněných vědeckými nebo jinými závažnými důvody. V takovém případě adresujte žádost o zpřístupnění správkyni Badatelny Archivu UK na mail .

Většinu informací o studentech Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze obsažených v katalozích posluchačů naleznete v našich již digitalizovaných archiváliích. Katalogy posluchačů budou opět zpřístupněny po jejich konzervaci a digitalizaci.


Děkujeme za pochopení.Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám