ÚDAUK je vysokoškolským ústavem Univerzity Karlovy.

Ve své vědecké činnosti se zabývá především dějinami Univerzity Karlovy, dějinami školství a vzdělanosti v českých zemích.

Podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě je veřejným specializovaným archivem. Uchovává zejména archiválie vzniklé z činnosti Univerzity Karlovy. Vykonává dohled nad spisovou službou u všech součástí univerzity.
Vážené badatelky, vážení badatelé,od 21. února 2022 trvale upravujeme provozní dobu badatelny UK a studovny knihovny ÚDAUK. Do odvolání platí nutnost předchozí rezervaci, žádost směřujte na mail , případně volejte na telefon 224491479.

V badatelně budou moci být jen dva badatelé, v případě, že se nebudete moci v rezervovaném termínu dostavit, zrušte svoji návštěvu s minimálně 24 hodinovým předstihem. Pokud se do badatelny v rezervovaném termínu bez omluvy nedostavíte, nebude Vám studium v badatelně až do odvolání veškerých omezení umožněno.Upravená provozní doba badatelny:


Pondělí

8:00–12:00

12:30-18:00

Středa

9:00–12:00

12:30-16:00

Čtvrtek

8:00–12:00
Aktuality

Dne 6. 2. 2023 bude Badatelna AUK uzavřena v době od 10:00 do 12:00.

číst dále > 2. února 2023
Dne 6. 2. 2023 bude Badatelna AUK uzavřena v době od 10:00 do 12:00.

Náš kolega, Dr. Marek Brčák vydal knižně svoji rozšířenou disertaci o kapucínském řádu

číst dále > 2. února 2023
Náš kolega, Dr. Marek Brčák vydal knižně svoji rozšířenou disertaci o kapucínském řádu
Všechny aktuality >


Omezení přístupnosti katalogů posluchačů

Dále si Vás dovolujeme Vás upozornit, že z důvodu špatného fyzického stavu a nutné ochrany je od 1. 5. 2019 do odvolání omezeno zpřístupnění (předkládání do badatelny) katalogů posluchačů jednotlivých fakult Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze. Zpřístupnění bude umožněno pouze ve výjimečných případech zdůvodněných vědeckými nebo jinými závažnými důvody. V takovém případě adresujte žádost o zpřístupnění správkyni Badatelny Archivu UK na mail .

Většinu informací o studentech Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze obsažených v katalozích posluchačů naleznete v našich již digitalizovaných archiváliích. Katalogy posluchačů budou opět zpřístupněny po jejich konzervaci a digitalizaci.


Děkujeme za pochopení.Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám