ÚDAUK je vysokoškolským ústavem Univerzity Karlovy.

Ve své vědecké činnosti se zabývá především dějinami Univerzity Karlovy, dějinami školství a vzdělanosti v českých zemích.

Podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě je veřejným specializovaným archivem. Uchovává zejména archiválie vzniklé z činnosti Univerzity Karlovy. Vykonává dohled nad spisovou službou u všech součástí univerzity.


Upozorňujeme, že badatelna ÚDAUK a sekretariát ÚDAUK zůstávají pro veřejnost uzavřeny. Prosíme veřejnost, aby nás v tomto období kontaktovala výhradně elektronicky na adrese  . Od 16. března 2020 pracují zaměstnanci ÚDAUK z domova a mají tak velmi omezený přístup k uloženým archiváliím. Vzhledem k nastalé situaci nemohou být žádosti o opisy dokladů a potvrzení vyřizovány v běžných termínech, omlouváme se za komplikace a prosíme o trpělivost. Prosíme, nezasílejte nám v současné době badatelské a další žádosti o nahlížení do archiválií, tyto žádosti budou přijímány a vyřizovány až po obnovení běžného provozu. Děkujeme za pochopení a doufáme, že tato situace nebude trvat delší dobu.Aktuality

Budova a badatelna ÚDAUK bude do odvolání uzavřena

číst dále > 10. března 2020
Budova a badatelna ÚDAUK bude do odvolání uzavřena

Výroční zpráva ÚDAUK za rok 2019

číst dále > 25. února 2020
Výroční zpráva ÚDAUK za rok 2019

Nové číslo AUC–HUCP, T. 59. (2019) Fasc. 1

číst dále > 19. února 2020
Nové číslo AUC–HUCP, T. 59. (2019) Fasc. 1

ÚDAUK připravuje stavbu nové budovy

číst dále > 5. února 2020
ÚDAUK připravuje stavbu nové budovy
Všechny aktuality >


Omezení přístupnosti katalogů posluchačů


Vážené badatelky, vážení badatelé,


dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu špatného fyzického stavu a nutné ochrany je od 1. 5. 2019 do odvolání omezeno zpřístupnění (předkládání do badatelny) katalogů posluchačů jednotlivých fakult Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze. Zpřístupnění bude umožněno pouze ve výjimečných případech zdůvodněných vědeckými nebo jinými závažnými důvody. Žádost o zpřístupnění adresujte v takovém případě příslušnému správci archivního fondu a v kopii vedoucímu Archivu UK .

Většinu informací o studentech Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze obsažených v katalozích posluchačů naleznete v našich již digitalizovaných archiváliích. Katalogy posluchačů budou opět zpřístupněny po jejich konzervaci a digitalizaci.


Děkujeme za pochopení.Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám