ÚDAUK je vysokoškolským ústavem Univerzity Karlovy.

Ve své vědecké činnosti se zabývá především dějinami Univerzity Karlovy, dějinami školství a vzdělanosti v českých zemích.

Podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě je veřejným specializovaným archivem. Uchovává zejména archiválie vzniklé z činnosti Univerzity Karlovy. Vykonává dohled nad spisovou službou u všech součástí univerzity.
Vážené badatelky, vážení badatelé,


badatelna UK funguje v omezeném režimu. Přístup do badatelny bude jen po předchozí rezervaci, žádost směřujte na mail . V badatelně budou moci být jen dva badatelé, v případě, že se nebudete moci v rezervovaném termínu dostavit, zrušte svoji návštěvu s minimálně 24 hodinovým předstihem. Pokud se do badatelny v rezervovaném termínu bez omluvy nedostavíte, nebude Vám studium v badatelně až do odvolání veškerých omezení umožněno. Při vstupu a celém pobytu v badatelně musí mít badatel nasazen respirátor a vlastní jednorázové rukavice, osoby s příznaky respiračních onemocnění nebudou vpuštěny.


Upravená provozní doba badatelny:


Pondělí

8:00–12:00

12:30-18:00

Úterý

8:00–12:00

12:30-16:00

Středa

8:00–12:00

12:30-16:00

Čtvrtek

8:00–12:00

12:30-16:00

Pátek

8:00–12:00

12:30-15:00


Sekretariát ÚDAUK (a budova ÚDAUK kromě badatelny, která bude otevřena od 6. 4. 2021) zůstávají pro veřejnost až na výjimky uzavřeny. Veškeré žádosti prosím doručujte na email , případně prostřednictvím České pošty na adresu ÚDAUK, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1 nebo prostřednictvím datových zpráv do datové schránky Univerzity Karlovy s identifikátorem: piyj9b4. Dovolujeme si upozornit, že budova ÚDAUK je uzavřena i pro vyzvednutí vyhotovených potvrzení a opisů dokladů. Ty budou předávány výhradně prostřednictvím České pošty. Prosíme Vás, abyste v tomto období kontaktovali ÚDAUK především prostřednictvím mailu , kde Vám rádi odpovíme.


Aktuality

Od 9. do 20. 8. 2021 bude badatelna ÚDAUK uzavřena.

22. července 2021
Od 9. do 20. 8. 2021 bude badatelna ÚDAUK uzavřena.

Od 19. do 30. 7. bude badatelna ÚDAUK uzavřena

14. července 2021
Od 19. do 30. 7. bude badatelna ÚDAUK uzavřena

Nové číslo AUC – HUCP – T. 60. (2020), Fasc. 2

číst dále > 2. července 2021
Nové číslo AUC – HUCP – T. 60. (2020), Fasc. 2
Všechny aktuality >


Omezení přístupnosti katalogů posluchačů

Dále si Vás dovolujeme Vás upozornit, že z důvodu špatného fyzického stavu a nutné ochrany je od 1. 5. 2019 do odvolání omezeno zpřístupnění (předkládání do badatelny) katalogů posluchačů jednotlivých fakult Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze. Zpřístupnění bude umožněno pouze ve výjimečných případech zdůvodněných vědeckými nebo jinými závažnými důvody. Žádost o zpřístupnění adresujte v takovém případě příslušnému správci archivního fondu a v kopii vedoucímu Archivu UK .

Většinu informací o studentech Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze obsažených v katalozích posluchačů naleznete v našich již digitalizovaných archiváliích. Katalogy posluchačů budou opět zpřístupněny po jejich konzervaci a digitalizaci.


Děkujeme za pochopení.Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám