ÚDAUK je vysokoškolským ústavem Univerzity Karlovy.

Ve své vědecké činnosti se zabývá především dějinami Univerzity Karlovy, dějinami školství a vzdělanosti v českých zemích.

Podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě je veřejným specializovaným archivem. Uchovává zejména archiválie vzniklé z činnosti Univerzity Karlovy. Vykonává dohled nad spisovou službou u všech součástí univerzity.
Vážené badatelky, vážení badatelé,


badatelna UK funguje v omezeném režimu. Přístup do badatelny bude jen po předchozí rezervaci, žádost směřujte na mail . V badatelně budou moci být jen dva badatelé, v případě, že se nebudete moci v rezervovaném termínu dostavit, zrušte svoji návštěvu s minimálně 24 hodinovým předstihem. Pokud se do badatelny v rezervovaném termínu bez omluvy nedostavíte, nebude Vám studium v badatelně až do odvolání veškerých omezení umožněno. Při vstupu a celém pobytu v badatelně musí mít badatel nasazen respirátor a vlastní jednorázové rukavice, osoby s příznaky respiračních onemocnění nebudou vpuštěny.


Upravená provozní doba badatelny:


Pondělí

8:00–12:00

12:30-18:00

Úterý

8:00–12:00

12:30-16:00

Středa

8:00–12:00

12:30-16:00

Čtvrtek

8:00–12:00

12:30-16:00

Pátek

8:00–12:00

12:30-15:00


Sekretariát ÚDAUK (a budova ÚDAUK kromě badatelny, která bude otevřena od 6. 4. 2021) zůstávají pro veřejnost až na výjimky uzavřeny. Veškeré žádosti prosím doručujte na email , případně prostřednictvím České pošty na adresu ÚDAUK, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1 nebo prostřednictvím datových zpráv do datové schránky Univerzity Karlovy s identifikátorem: piyj9b4. Dovolujeme si upozornit, že budova ÚDAUK je uzavřena i pro vyzvednutí vyhotovených potvrzení a opisů dokladů. Ty budou předávány výhradně prostřednictvím České pošty. Prosíme Vás, abyste v tomto období kontaktovali ÚDAUK především prostřednictvím mailu , kde Vám rádi odpovíme.


Aktuality

ÚDAUK přijme knihovnici/ knihovníka

číst dále > 19. listopadu 2021
ÚDAUK přijme knihovnici/ knihovníka

Hledáme archivářku / archiváře

číst dále > 11. listopadu 2021
Hledáme archivářku / archiváře
Všechny aktuality >


Omezení přístupnosti katalogů posluchačů

Dále si Vás dovolujeme Vás upozornit, že z důvodu špatného fyzického stavu a nutné ochrany je od 1. 5. 2019 do odvolání omezeno zpřístupnění (předkládání do badatelny) katalogů posluchačů jednotlivých fakult Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze. Zpřístupnění bude umožněno pouze ve výjimečných případech zdůvodněných vědeckými nebo jinými závažnými důvody. Žádost o zpřístupnění adresujte v takovém případě příslušnému správci archivního fondu a v kopii vedoucímu Archivu UK .

Většinu informací o studentech Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze obsažených v katalozích posluchačů naleznete v našich již digitalizovaných archiváliích. Katalogy posluchačů budou opět zpřístupněny po jejich konzervaci a digitalizaci.


Děkujeme za pochopení.Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám