Archivace webu UK

Základní informace o archivaci webu na UK

Archivace webů Univerzity Karlovy v Praze a jejích součástí probíhá na základě smlouvy o spolupráci s Webarchivem Národní knihovny České republiky.

Webarchiv Národní knihovny ČR pravidelně sklízí a archivuje český internet od roku 2000, a patří tak k prvním světovým webarchivům. Používá standardní technologie pro sklízení a ochranu uložených dat, je členem mezinárodního konsorcia IIPC a účastní se i výzkumných projektů v této oblasti. Svoje technologie a postupy stále zlepšuje. V současnosti spravuje přes 200TB dat ze sklizní českého internetu.


Smlouva mezi Univerzitou Karlovou a Webarchivem NK ČR (některé součásti univerzity uzavřely samostatné smlouvy s Webarchivem NK ČR již před uzavřením této rámcové smlouvy).


Seznam webů UK a jejích součástí, které sklízí a archivuje Webarchivem NK ČR na základě rámcové smlouvy uzavřené s UK a na základě již dříve uzavřených individuálních smluv.


Kontaktní osoba na UKZpřístupnění obsahu Webarchivu

Zpřístupnění archivovaných webových stránek probíhá v souladu s autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.). To v praxi znamená, že kompletní archivovaný obsah Webarchivu Národní knihovny ČR je možné zpřístupnit na pouze terminálech v budově Národní knihovny ČR.

Archiv Univerzity Karlovy a Webarchiv Národní knihovny ČR zkoumají možnost jak zpřístupnit kompletní obsah Webarchivu v souladu se zákonem také na terminálu umístěním na Univerzitě Karlově.

Archivovaný obsah je zpřístupňován prostřednictvím aplikace Wayback machine.

V budoucnosti jistě přibudou zájemci o strojové vytěžování obsahu Webarchivu. Takový přístup pro badatelské účely je třeba dohodnout přímo s Webarchivem Národní knihovny ČR.Poslední změna: 1. září 2022 15:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám