• Věda a publikace

Věda a publikace

ÚDAUK se dlouhodobě a systematicky věnuje výzkumu dějin univerzit, vědy a vzdělanosti v širokých sociálních, kulturních a politických souvislostech (mj. dějiny institucí, jejich součástí, vědeckých oborů a disciplín; dějiny výukového a vědeckého provozu; dějiny studentstva; působení univerzity, jejích učitelů i absolventů v profesním životě, ve společnosti, kultuře, politice apod.). Rozvíjí interdisciplinární spolupráci s vědeckými pracovišti a odbornými společnostmi v domácím i mezinárodním měřítku; jeho tradičními partnery jsou vedle zastřešujících organizací zaměřených na dějiny vědy a vysokého školství především archivy evropských univerzit a vědeckých institucí. Výsledky svého výzkumu pracovníci ÚDAUK publikují vedle dílčích studií a samostatných monografií pravidelně na stránkách časopisu Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis.


ÚDAUK je společně s Masarykovým ústavem – Archivem Akademie věd ČR nositelem grantového projektu GA ČR „Univerzita Karlova a Československá akademie věd. Instituce vědy a vysokoškolské vzdělanosti v proměnách politiky a společnosti v letech 1945–1968“. Podílí se také na řešení projektu GA ČR „Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, 1920–1939“.Poslední změna: 12. duben 2016 15:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám