HUCP

Časopis Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy je periodikum věnované historii pražské univerzity, ale i dějinám univerzit a vysokých škol obecně, jako i dějinám školství a vzdělanosti i studentského hnutí. Přináší také materiálové studie, nebo uveřejňuje původní historické prameny, otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti. Všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny.


Domovská stránka časopisu je dostupná na webu nakladatelství Karolinum.


Časopis vychází od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae a byl zařazen do kategorie recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR.


AUC-HUCP je zařazen do databáze ERIH+ (Evropský referenční index humanitních a společenských věd).


Archiv kompletních čísel od roku 2009 je dostupný na domovských stránkách časopisu na webu nakladatelství Karolinum. Tam naleznete všeobecné pokyny pro autory nakladatelství Karolinum, složení redakční rady a další informace. Dále je nutné zohlednit citační úzus časopisu HUCP.


Elektronická verze časopisu AUC-HUCP je dostupná prostřednictvím databáze CEEOL.


Všechna čísla časopisu jsou online dostupná také v Rozcestníku (nejen) medievistických periodik.


Nová čísla časopisu lze zakoupit v knihkupectví Karolinum.


Aktuální i starší čísla lze také objednat na adrese:


Univerzita Karlova v Praze,

Ústav dějin UK a archiv UK,

Ovocný trh 5,

116 36 Praha 1


Kontakt:


Univerzita Karlova v Praze

Ústav dějin UK a archiv UK

Ovocný trh 5

116 36 Praha 1


ISSN 0323-0562

E-ISSN 2336-5730


Poslední změna: 31. srpen 2022 13:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám