Digitalizované fondy

V Archivu Univerzity Karlovy byly dosud digitalizovány archiválie z fondů:


  • Listiny I. (inv. č. 3–105)

  • Listiny II. (inv. č. 1–119)

  • Matriky (inv. č. M4, M6–M9, M12, M15, M19, M22, M34, M39, M57, M63, M64)

  • Rukopisy A (inv. č. A13b, A14a, A14b, A23, A31-I., A31-II., A31-III., A31-IV., A32-I., A32-II., A32-III., A32-IV., A58-I., A58-II., A58-III., A152 )

  • Matriky Univerzity Karlovy 1882–2013 (inv. č. 1–10 a 17, matriky doktorů)

  • Matriky Německé univerzity v Praze 1882–1945 (inv. č. 1–7, matriky doktorů)

Všechny digitální kopie jsou badatelům k dispozici na počítači ve studovně AUK. Zároveň jsou všechny listiny zpřístupněny on-line na stránkách projektu Monasterium a rovněž v Digitálním repozitáři UK.


Seznamy přednášek (tzv. Karolinky) české Karlo-Ferdinandovy a Karlovy univerzity 1882-1949 a seznamy přednášek jednotlivých fakult 1945-2000


V současné době Archiv Univerzity Karlovy ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky UK realizuje digitalizační projekt Studenti pražských univerzit 1882–1945. Jeho cílem je je zpřístupnit v digitální podobě materiály vztahující se ke studentům pražských univerzit z let 1882–1945. Jedná se o badatelsky nejžádanější část fondů Archivu Univerzity Karlovy, z níž je možné získat informace o cca 150 tisících posluchačů, velmi často významných osobnostech, které studiem na pražských univerzitách prošly. V současné době jsou zpřístupněny:

Ve všech záznamech je možné vyhledávat podle jmen a dalších údajů.Poslední změna: 3. červenec 2024 14:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám