• Fondy a pomůcky

Fondy a pomůcky

Archiv Univerzity Karlovy je veřejný specializovaný archiv. Je největším a nejstarším univerzitním archivem v České republice.


Uchovává historické a současné fondy zejména Univerzity Karlovy, Německé univerzity v Praze, písemnosti studentských spolků a osobní pozůstalosti významných osobností univerzity.


V současné době spravuje 195 archivních fondů a sbírek o rozsahu přibližně 7 100 běžných metrů.


Archiválie jsou předkládány v badatelně v souladu s badatelským řádem. Archiválie si můžete objednat přímo v badatelně, případně své objednávky zasílejte na adresu . Archiválie uložené v Praze jsou předkládány zpravidla do tří dnů od objednání, u archiválií uložených v mimopražském depozitáři může činit tato lhůta až jeden měsíc. Digitalizované fondy jsou přístupné on-line.


Poslední změna: 12. duben 2016 15:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám