• Předarchivní péče

Předarchivní péče

Archiv Univerzity Karlovy vykonává dohled nad spisovou službou všech součástí univerzity. Provádí spisové prohlídky na součástech UK, dává souhlas s vyřazením dokumentů ve skartačním řízení a přebírá dokumenty trvalé hodnoty k trvalému uložení.


Univerzita Karlova (a všechny její součásti) vykonává podle § 63, odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby.Poslední změna: 12. duben 2016 15:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám