• O nás
  • Nová budova Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy

Nová budova Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy

Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy (ÚDAUK) je nejstarším a největším středoevropským univerzitním archivem a zároveň vysokoškolským ústavem věnujícím se výzkumu dějin univerzity a vysokoškolské vzdělanosti obecně. Univerzitní archiv vznikl krátce po založení univerzity v polovině 14. století a po většinu své existence sídlí v areálu Karolina. V současné době využívá budovu na Ovocném trhu v Praze 1, která byla adaptována pro účely archivu v 50. a 60. letech 20. století, většina archiválií je však umístěna v provizorním depozitáři v areálu bývalého uranového dolu v Lešeticích u Příbrami. Stávající prostory nevyhovují náročným požadavkům na uložení historicky unikátních archivních fondů a nemají kapacity pro ukládání nových archiválií.

Univerzita Karlova proto v současné době připravuje výstavbu nové budovy ÚDAUK v lokalitě Praha – Motol na pozemcích, kde v době minulého režimu většina pražských vysokoškoláků absolvovala povinný vojenský výcvik. V místě bývalé vojenské katedry, u křižovatky ulic Plzeňská a Bucharova, v současné době vzniká menší kampus, který bude kromě ÚDAUK využívat 2. lékařská fakulta UK (která zde postupně buduje sídlo svých teoretických ústavů) a České vysoké učení technické, které zde plánuje umístit některé své výzkumné ústavy.


Budoucí kampus UK a ČVUT v Praze - Motole


Archiv tak po několika set leté existenci opustí pražské Staré Město, dostane se mu však odpovídajících prostor pro moderní fungování, které zajistí dlouhodobou ochranu uložených archivních památek a zázemí pro jejich výzkum. Lokalita Praha – Motol leží v širším centru Prahy, a tak i přes své přestěhování z historického sídla univerzity bude ÚDAUK dobře dostupný široké veřejnosti.  • Celková délka regálů s archiváliemi v Archivu UK je více než 8,5 km (leden 2020)

  • V nové budově bude 20 km regálů pro uložení archiválií, dalších 6 km regálů bude určeno pro knihovnu ÚDAUK

  • Projektantem nové budovy je JIKA CZ, s.r.o.

  • Předpokládaná doba výstavby: 2022 až 2025Vizualizace nové budovy ÚDAUK


Nová budova poskytne zázemí pro práci ÚDAUK, prostory pro uložení všech spravovaných archiválií a bude mít dostatečnou kapacitu pro uložení očekávaných přírůstků historicky cenných dokumentů. S ohledem na rozdílné požadavky na prostory pro ukládání archiválií a pro práci zaměstnanců je nové sídlo ÚDAUK projektováno jako dvě samostatné budovy propojené komunikačním koridorem. Obě budovy budou realizovány v souladu s přísnými požadavky na energeticky pasivní stavby.


Nová administrativní budova ÚDAUK


Administrativní budova bude vedle kanceláří zaměstnanců a prostor pro příjem a správu archiválií obsahovat i badatelnu pro veřejnost využívající služeb archivu a přednáškový sál pro praktickou výuku studentů historie a archivnictví. Pro vlastní uložení archiválií je určen dvoupatrový depozitář budovaný v souladu s přísnými požadavky na bezpečnost uložených archiválií a zajišťující potřebnou klimatickou stabilitu nezbytnou pro dlouhodobé uchování historických dokumentů. Stavba je navrhována s ohledem na možnost případného rozšíření depotních prostor (v horizontu několika desítek let), které může být realizováno formou dostavby dalšího podlaží depozitáře. Součástí stavby budou také prostory pro datové úložiště, které se stane součástí digitálního archivu UK.


Příchod k nové budově ÚDAUK od Plzeňské ulice


Poslední změna: 28. říjen 2022 01:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám