Provozní řád

Provozní řád Knihovny Ústavu dějin UK a archivu UK

  1. Knihovna Ústavu dějin UK a archivu UK (dále jen „knihovna“) shromažďuje odbornou literaturu a další informační zdroje k dějinám školství a vzdělanosti se zvláštním zaměřením na dějiny Univerzity Karlovy.

  2. Informace o fondu knihovny jsou dostupné v online katalogu knihovny. Požadovaný dokument může být dočasně nedostupný, proto je vhodné kontaktovat knihovnice e-mail: nebo na tel. 224 491 461-2.

  3. Nové publikace ve fondu jsou souhrnně oznamovány na stránkách knihovny.

  4. Mimo zaměstnanců ÚDAUK jsou výpůjčky poskytovány pouze prezenčně v badatelně archivu (po-pá 8:30-12:30 hod). Pro pobyt v badatelně archivu je závazný badatelský řád.

  5. Pro přístup do badatelny je třeba vyplnit badatelský list a předložit občanský průkaz, v případě zahraničních návštěvníků cestovní pas. Badatelský list se vyplňuje pro příslušný kalendářní rok. Zaevidování je bezplatné.

  6. V badatelně jsou poskytovány reprografické služby. Není možné samoobslužné kopírování.

  7. Před vstupem do badatelny je třeba odložit kabáty, bundy a zavazadla do uzamykatelných skříněk. Vlastní pomůcky je třeba hlásit službě v badatelně.

  8. Uživatelé badatelny jsou povinni se chovat tiše a ohleduplně k ostatním a řídit se pokyny služby. Je zakázáno používat mobilní telefon a vnášet a konzumovat jídlo a pití. Při odchodu z badatelny předloží uživatel na požádání veškeré vynášené materiály.

  9. S informačními materiály je uživatel povinen zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození. Pokud zjistí jakékoliv poškození nebo závady je povinen je neprodleně oznámit službě.


Poslední změna: 15. duben 2020 16:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám