• Knihovna

Knihovna

Knihovna Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy je součástí systému knihoven Univerzity Karlovy. Tato specializovaná knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a shromažďuje odbornou literaturu k dějinám školství a vzdělanosti se zvláštním zřetelem k dějinám Univerzity Karlovy, k nimž připravuje bibliografické pomůcky.


Obsahuje 57 180 svazků, odebírá na 130 periodik. Uchovává úplnou produkci nakladatelství Karolinum.


Knihovna ÚDAUK poskytuje prezenční výpůjčky v badatelně Archivu UK.


Katalog knihovny ÚDAUK je součástí Centrálního katalogu UK.


Každý měsíc je možné sledovat nové přírůstky knihovny.


Poslední změna: 25. únor 2020 15:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám