Vysokoškolské a vědecké archivy v ČR


Archiv Akademie výtvarných umění

U Akademie, 170 00 Praha 7

andrea.janderova@avu.cz

tel.: 778 883 872


Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

sídlo: Zikova 4, 160 00 Praha 6

korespondenční adresa: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

archiv@cvut.cz

tel.: 224 353 551


Archiv Masarykovy univerzity

sídlo: Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno

korespondenční adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

archiv@rect.muni.cz

tel.: 549 496 465


Archiv Mendelovy univerzity v Brně

Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

archiv@mendelu.cz

tel.: 545 132 831


Archiv Slezské univerzity v Opavě

Na Rybníčku 1, 746 01 Opava

archiv@slu.cz

tel.: 553 684 111


Archiv Univerzity Hradec Králové

sídlo: Víta Nejedlého 573/4, Hradec Králové

korespondenční adresa: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

archiv@uhk.cz

tel.: 493 332 570


Archiv Univerzity Palackého v Olomouci

Sídlo: Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc

Korespondenční adresa: Křížkovského 8, 771 11 Olomouc

pavel.urbasek@upol.cz

tel.: 585 631 039


Archiv Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Hladnovská 1435/18, 710 00 Slezská Ostrava

petr.kasing@vsb.cz

tel.: 596 995 772


Archiv Vysokého učení technického v Brně

Klatovská 18a, Ponava, 602 00 Brno 2

kotacka@vutbr.cz

tel.: 541 144 515


Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky

Gabčíkova 10, 182 00 Praha 8

mua@mua.cas.cz

tel.: 286 010 110


Univerzitní archiv a správa dokumentů Veterinární univerzity Brno

Palackého třída 1, 612 00 Brno

archiv@vfu.cz

tel.: 541 562 006


Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

udauk@ruk.cuni.cz

tel.: 224 491 463
Poslední změna: 6. duben 2023 10:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám