PRVOUK

ÚDAUK je společně s Ústavem dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK řešitelem Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) P 21 – Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti. Jeho základem je historie pražské univerzity a dalších vysokých škol v širokém chronologickém záběru, s akcentem na období od raného novověku do současnosti. Univerzitní dějiny (dějiny instituce jako celku a jejích součástí; dějiny vědních oborů; dějiny studentstva; působení univerzity ve společnosti) jsou zkoumány v širších kontextech sociálních, kulturních a politických dějin. Při studiu vývoje a role středoevropských univerzit v období nacionálních, politických a ideologických konfliktů 19. a 20. století je pro komparaci sledována především situace na univerzitách v Lipsku, Krakově a Vídni, s jejichž archivy ÚDAUK dlouhodobě spolupracuje.Poslední změna: 3. červen 2016 15:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám