Publikace abecedně

Publikace označené jako dostupné v Ústavu dějin UK a Archivu UK lze objednat na adrese: Univerzita Karlova v Praze, Ústav dějin UK a Archiv UK, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

. Ostatní tituly vydané: distribuce Karolinum.A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, Ch, I, J, K, L, M, N, O P, Q, R ,S ,T , U, V, W, X, Y, Z


Chronologické řazeníB

BERÁNEK, Karel. Bakaláři a mistři filozofické fakulty Univerzity Karlovy v létech 1586-1620. 1. vyd. Praha: MON, 1989.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.


Cena: 20.50 Kč
BERÁNEK, Karel a Stanislav SEGERT. Orientalistik an der Prager Universität. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1967. Práce z dějin Univerzity Karlovy.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 28.00 Kč
Č

ČERNÝ, J, Karel BERÁNEK a Marie PRAVDOVÁ. Liber decanorum facultatis philosophicae Universitatis Pragensis ab anno Christi 1367 usque ad annum 1585. Pragae: Universitas Carolina, 1983.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 1200.00 Kč (kožená vazba)

Cena: 1150.00 Kč (polokožená vazba)
ČERNÝ, Karel. Mor 1480-1730: epidemie v lékařských traktátech raného novověku. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014, 504 s. ISBN 978-80-246-2297-2.


Distribuce Karolinum
ČORNEJ, Petr, Josef HANZAL a Blanka SVADBOVÁ. Korespondence Zdeňka Nejedlého s historiky Gollovy školy. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1989.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 34.00 KčD


DUCHÁČEK, Milan. Václav Chaloupecký: hledání československých dějin. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2014, 515 s., il., portréty, faksim. ISBN 978-80-246-2482-2.


Distribuce KarolinumĎ

ĎURČANSKÝ, Marek. Česká města a jejich správa za třicetileté války : zemský a lokální kontext. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2013, 411 s., barev. il., faksim. ISBN 978-80-246-2255-2


Distribuce KarolinumE

ERŠIL, Jaroslav a Jiří PRAŽÁK. Archiv pražské metropolitní kapituly. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1986. 418 s.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 71 Kč
H
HERBER, Otto a Jan HAVRÁNEK. Insignie, medaile, taláry Univerzity Karlovy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1987.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 36 Kč

HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. Jan Theobald Held 1770-1851: život a působení pražského lékaře, rektora University Karlovy. 1. vydání. Praha: Universita Karlova, 1972. Práce z dějin Univerzity Karlovy.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 25.00 Kč

HNILICA, Jiří. Francouzský institut v Praze 1920-1951: mezi vzděláním a propagandou. 1. české vyd. V Praze: Karolinum, 2009, 237 s. ISBN 978-80-246-1663-6.


Distribuce KarolinumHRUBÝ, Petr, Pavel KOSATÍK a Zdeněk POUSTA. Rozchod 1948: rozhovory s českými poúnorovými exulanty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Ústav dějin UK a Archiv Univerzity Karlovy, 2006. ISBN 80-239-6142-X.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK, poslední kusy.

Cena: 259.00 Kč

HUDEC, Gustav. Studentstvo v boji proti válce, fašismu za mír: bibliografie k dějinám čsl. vysokých škol a pokrokového studentského hnutí z let 1934-1937. Praha: Universita Karlova, 1970. Sbírka pramenů a příruček k dějinám University Karlovy.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 40.50 Kč

HUDEC, Gustav. Studentstvo v boji proti válce, fašismu a za mír: bibliografie k dějinám čsl. vysokých škol a pokrokového studentského hnutí z let 1934-1937. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova ve Státním pedagogickém nakladatelství, 1978. Sbírka pramenů a příruček k dějinám Univerzity Karlovy.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 56 Kč
CH
Chléb poesie: čítanka z Oranienburgu : [výbor z poesie, která ožila v koncentračním táboře Oranienburg-Sachsenhausen]. V Praze: Univerzita Karlova, Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy, 2006. ISBN 80-239-7987-6.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK, poslední kusy

Cena: 160, 00 Kč

J

JAREŠ, Jakub a FRANC, Martin. Mezi konkurencí a spoluprací. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2018, 362 s. ISBN 978-80-246-3978-9.


Distribuce Karolinum
K

KAVKA, František a Anna SKÝBOVÁ. Husitský epilog na koncilu tridentském a původní koncepce habsburské rekatolizace Čech: počátky obnoveného pražského arcibiskupství 1561-1580. Praha: Universita Karlova, 1969. Práce z dějin Univerzity Karlovy.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 28.00 Kč

KEJŘ, Jiří. Jan Hus známý i neznámý: (resumé knihy, která nebude napsána). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009, 137 s. ISBN 978-80-246-1643-8.


Distribuce Karolinum

KEJŘ, Jiří. Kvodlibetní disputace na pražské universitě. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1971. Sbírka pramenů a příruček k dějinám University Karlovy.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 19.00 Kč

KLÍMA, Arnošt. Češi a Němci v revoluci 1848-1849. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1988.


Rozebráno
Knihtisk a Universita Karlova: k 500. výročí knihtisku v českých zemích. Vydání I. Praha: Universita Karlova, 1972.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 26.00 Kč
KONRÁD, Ota. Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1945. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011, 360 s. ISBN 978-80-246-1949-1.


Distribuce Karolinum
KŘIVSKÝ, Pavel. Augustin Smetana. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1990. ISBN 80-7066-305-7.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 50.00 Kč

KUČERA, Karel a Zdeněk POUSTA. Na paměť Karla Kučery: výbor z jeho článků a projevů. Praha: Univerzita Karlova, 2002. ISBN 80-238-9134-0.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK, poslední kusy.

Cena: 150.00 Kč
L
LEIKERT, Jozef. Černý pátek sedmnáctého listopadu. Vyd. české 1. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-238-7632-5.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 250.00 Kč

M
MACHÁČEK, Karel. Útěk do Anglie. Vyd. české 1. Praha: Univerzita Karlova, Ústav dějin UK - Archiv UK, 2003. ISBN 80-239-1508-8.


Rozebráno
P

PETR Z MLADOŇOVIC. Zpráva o Mistru Janu Husovi v Kostnici. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1965.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 27.00 Kč

PETRÁŇ, Josef a PETRÁŇOVÁ, Lydia. Filozofové dělají revoluci: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989).Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2015, 1132 s. ISBN 978-80-246-2994-0.


Distribuce Karolinum
PETRÁŇ, Josef. Karolinum. 1. vyd. (errata-2. uprav. a rozš. vyd.). Praha: Univerzita Karlova, 2010, 182 s. ISBN 978-80-246-1877-7.


Distribuce Karolinum
PETRÁŇ, Josef. Karolinum. 1st engl. ed. Prague: Charles University, 2010, 190 s. ISBN 978-80-246-1878-4.


Distribuce Karolinum
PETRÁŇ, Josef. Karolinum. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1988.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 35.00 KčPETRÁŇ, Josef. Das Karolinum (Collegium Caroli). Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1988.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 35.00 Kč

PETRÁŇ, Josef. Univerzitní slavnosti v Karolinu: imatrikulace, promoce, sponse. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-455-X.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 46.00 Kč
¨


POLIŠENSKÝ, Josef Vincenc a Marie ŠTEMBERKOVÁ. Alma mater Carolina Pragensis: výbor svědectví cizích návštěvníků. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1988.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.


Cena: 35.50 Kč
Profesor Václav Chytil a uranové doly. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Ústav dějin, 2003. ISBN 80-239-0740-9.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 169.00 KčR

RANSDORF, Miloslav. Kapitoly z geneze husitské ideologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1986. Knižnice Archivu University Karlovy.


Rozebráno
S

SEKYRKOVÁ, Milada. Minerva 1890-1936: Kronika prvního dívčího gymnázia v habsburské monarchii. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2016, 404 s. ISBN 978-80-246-3437-1.


Distribuce Karolinum

SCHMID, Ludvík. Irští lékaři v Čechách. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1968.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 5.50 Kč

STOČES, Jiří. Pražské univerzitní národy do roku 1409. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010, 308 s. ISBN 978-80-246-1627-8.


Distribuce Karolinum

SVATOŠ, Martin. Výbor z korespondence filologa Josefa Krále. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1989. Knižnice Archivu Univ. Karlovy.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 40.00 Kč
T

TRETERA, Ivo. J. F. Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě. 1. vyd. Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1989.Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 55.00 Kč
TŘÍŠKA, Josef. Disertace pražské univerzity 16.-18. století. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1977. Knižnice Archivu Univerzity Karlovy.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 19 Kč

TŘÍŠKA, Josef. Rétorický styl a pražská univerzitní literatura ve středověku. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1975. Knižnice Archivu Univerzity Karlovy.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 30.50 Kč

TŘÍŠKA, Josef. Studie a soupisy k starší pražské univerzitě. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1980. Knižnice Archivu Univ. Karlovy.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 18,50 Kč

TŘÍŠKA, Josef. Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity 1348-1409. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1981. Knižnice Archivu Univerzity Karlovy.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 46.00 Kč

V

VANĚČEK, Václav. Karolus Quartus: Sborník vědeckých prací o době, osobnosti a díle českého krále a římského císaře Karla IV. 1. vyd. Praha: Univ. Karlova, 1984.


Dostupné v Ústavu dějin UK a archivu UK.

Cena: 130.00 Kč
Z

ZILYNSKÁ, Blanka. Husitské synody v Čechách 1418-1440: Příspěvek k úloze univerzitních mistrů v husitské církvi a revoluci. 1. vyd. Praha: Univ. Karlova, 1985.


Dostupné v Ústavu dějin UK a Archivu UK.

Cena: 25.00 Kč

ZILYNSKÁ, Blanka a Jindra DUCHOŇOVÁ. Jan Evangelista Purkyně: v dokumentech Archivu Univerzity Karlovy. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1986.


Dostupné v Ústavu dějin UK a Archivu UK.

Cena: 27.00 Kč
Poslední změna: 15. červenec 2020 13:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám