T. 55. (2015), Fasc. 2

AUC–HUCP, T. 55. (2015) Fasc. 2

Plný text v Karolinu
Plný text v KarolinuOsobnosti


Vzpomínka na doktora Karla Beránka (1924-2015) (Ivana Čornejová)


Články

Dějiny ve vlastní režii. Příběh dějin Karlovy univerzity v proměnách 20. století (Adam Horký)


Intervence ve prospěch studentů zatčených na podzim 1939. Aktivity rodičů a role představitelů protektorátní správy (Petr Borl)


Kronika


Zajímavá výstava o arcibiskupu Harrachovi (Ivana Čornejová)


Jubilejní rok 2015 v Kostnici a Gottliebenu (Blanka Zilynská)


Recenze a zprávy


Literární sklizeň husovského jubilejního roku 2015 (Blanka Zilynská)


Z výstav a konferencí k Husovu jubileu 2015 (Michal Svatoš)


Pavel Soukup, Jan Hus. Život a smrt kazatele (Michal Svatoš)


Brigide Schwarz, Kurienuniversität und stadtrömische Universität von ca. 1300 bis 1471 (Mlada Holá)


Detlef Döring - Cecilie Hollberg, unter Mitarbeit von Tobias U. Müller (Hgg.), Erleuchtung der Welt. Sachsen und der Beginn der modernen Wissenschaften (Marek Ďurčanský)


Ivo Navrátil (ed.), Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo (Kateřina Schwabiková)


Martina Bečvářová - Ivan Netuka, Karl Löwner and His Student Lipman Bers - Pre-war Prague Mathematicians (Marie Štemberková)


Milena Josefovičová - Adéla Jůnová Macková (edd.), Učitel archivářů: Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám (Michal Továrek)


Pieter Dhondt (ed.), University Jubilees and University History Writing. A Challenging Relationship (Scientific and Learned Cultures and Their Institutions, Vol. 13) (Petr Svobodný)


Miroslav Vaněk - Pavel Mücke, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie (Roman Elner)


Cizojazyčná shrnutí

Adam Horký, Geschichte in eigener Regie. Die Darstellung der Geschichte der Karlsuniversität in den Wandlungen des 20. Jahrhunderts


Petr Borl, Interventionen zugunsten der im Herbst 1939 verhafteten Studenten. Das Engagement der Eltern und die Rolle der Vertreter der ProtektoratsverwaltungPoslední změna: 30. leden 2018 14:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám