T. 54. (2014), Fasc. 2

AUC-HUCP, T. 54 (2014), Fasc. 2

HUCP - plný text v nakladatelství Karolinum
HUCP - plný text v nakladatelství KarolinumČlánky


Martin Dekarli, "Suppositio ,universalia realia suntponenda' est admittenda". Nominalismus a realismus na pražské univerzitě v pozdním středověku ve světle jednoho anonymního logického traktátu z let 1394–1397


Jakub Raška, Hodnotový systém ve výuce Normální školy v Praze na přelomu 18. a 19. století. Příspěvek k dějinám státu


Tomáš Hlobil, Estetika podle studijních plánů vídeňského dvora a seznamů přednášek rakouských univerzit a lyceí v letech 1805 až 1848 (Vídeň, Praha, Lvov, Štýrský Hradec, Innsbruck, Olomouc) Daniela Hannová, Problémoví elegáni. Arabští studenti v Praze v 50. a 60. letech 20. století Emilie Těšínská, Několik dodatků k životopisu českého fyzika Augusta Žáčka


Kronika


Festival paměti v Praze (Václav Sixta)


Recenze a zprávy


Hanspeter Marti – Karin Marti-Weissenbach (Hgg.), Nürnbergs Hochschule in Altdorf. Beiträge zur frühneuzeitlichen Wissenschafts- und Bildungsgeschichte (Ivan Hlaváček)


Šárka Belšíková – Martin Gaži – Jarmila Hansová, Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy. Osvícenství zdola v okrsku světa (Ivana Čornejová)


Adéla Jůnová Macková a kol., Českoslovenští vědci v Orientu I–II (Jana Ratajová)


Jiřina Šiklová, Stoupenci proměn (Michal Svatoš)


Marie Ryantová a kol., Býti archivářem. Přednášky ze stejnojmenného cyklu pořádaného v Českých


Budějovicích (Marek Ďurčanský) Radim Palouš – Zuzana Svobodová, Homo educandus – filosofické základy teorie výchovy (Josef Blažejovský)


Cizojazyčná shrnutí


Martin Dekarli, "Suppositio ,universalia realia sunt ponenda' est admittenda". Der Nominalismus und Realismus an der Prager Universität im Spätmittelalter im Lichte eines anonymen logischen Traktats aus den Jahren 1394–1397 Jakub Raška, Das Wertesystem im Unterricht der Normalschule in Prag an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte des Staates Tomáš Hlobil, Ästhetik nach den Studienplänen des Wiener Hofes und den Vorlesungsverzeichnissen der österreichischen Universitäten und Lyzeen in den Jahren 1805 bis 1848 (Wien, Prag, Lemberg, Graz, Innsbruck, Olmütz)


Daniela Hannová, Problematische Gecken. Arabische Studenten im Prag der 1950er und 1960er Jahre


Emilie Těšínská, Nachträge zum Lebenslauf des tschechischen Physikers August ŽáčekPoslední změna: 19. únor 2020 11:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám