T. 62 (2022), Fasc. 2

Plný text v nakladatelství Karolinum
Plný text v nakladatelství KarolinumČlánky

Ondřej Píš, Akademická peregrinace v komparaci: Čeští a moravští studenti na vybraných reformovaných školách na území dnešního Německa a Švýcarska (1575–1620)

Marek Brčák, Raněnovověká řádová studia česko-moravské kapucínské provincie jako alternativa univerzitního vzdělávání

Emilie Těšínská, Asistent Fyzikálního ústavu Německé univerzity v Praze v letech 1906–1914 se „slibným“ jménem Weiss a měření elementárního elektrického náboje


Materiály

Jana Ratajová, Pozůstalost archeologa Wilhelma Kleina v Archivu UK

Michal V. Šimůnek, Memoranda k otázce německých vysokých škol v Česko-Slovensku z listopadu 1938: Edice


Kronika

12. sjezd českých historiků v Ústí nad Labem (20.–22. září 2022) pohledem dějin vědy, vzdělanosti a lékařství (Marek Brčák – Marek Ďurčanský – Petr Svobodný)

Bewertung – eine Kernaufgabe im Archiv. Frühjahrstagung 2022 der Fachgruppe 8 im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (Marek Brčák – Marek Ďurčanský)

Konference Student Migration, Scholarly Networks and Book Culture. Basel and the Swiss Academies in their Relations to (East)Central Europe 15th-17th Centuries (Marek Ďurčanský – Jan Boukal)

10. mezinárodní konference Evropské společnosti pro dějiny vědy (Milada Sekyrková)


Recenze a zprávy

Třetí čítanka Husových drobných textů. Jana Nechutová a kolektiv, Mistr Jan Hus, učitel a kolega. Promoční promluvy M. Jana Husa, Brno 2021 (Blanka Zilynská)

Mlada Holá – Martin Holý a kol., Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458‒1622), Praha 2022 (František Šmahel)

Marie Tošnerová – Miroslava Květová, Paměť měst. Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800, Praha 2019 (Marek Brčák – Marek Ďurčanský)

Klára Woitschová – Libor Jůn, Národní muzeum v éře Československa, Praha 2019 (Marek Ďurčanský)

Roman Baron, Misja życia. Praski polonista Marian Szyjkowski (1883–1952) a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury, Warszawa – Praga 2019 (Marek Ďurčanský)

Ivana Lorenzová – Tomáš Štanzel, Jan (Johann) Böhm. Chemik(er) & fotograf, Praha 2020 (Jana Ratajová)

Ingo Runde – Matthias Scherer (Hg.), Emil Julius Gumbel. Mathematiker – Publizist -Pazifist. Beiträge zur Tagung im Universitätsarchiv, Heidelberg 2022 (Marie Štemberková)

Karla Motyková – Pavel Fojtík, Dlouhý život s archeologií, Červený Kostelec 2021 (Jan Boukal)
Poslední změna: 17. červenec 2023 15:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám