T. 57. (2017), Fasc. 1

AUC–HUCP, T. 57. (2017) Fasc. 1


HUCP - plný text v nakladatelství Karolinum
HUCP - plný text v nakladatelství Karolinum


Články


Dana Stehlíková, Morové spisy připisované mistru Křišťanovi z Prachatic


Emilie Těšínská, Profesor MUDr. Julius Löwy (1885-1944), obor pracovního lékařství na pražské německé univerzitě a problematika nemocí z povolání v meziválečném Československu


Jan Calta, Stranická historiografie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1953-1970


Věra Dvořáčková, "Bez Havránka si nikdo ani neškrtl. " Poválečné vztahy katedry českého jazyka pražské filozofické fakulty a akademického Ústavu pro jazyk český


Adéla Jůnová Macková, Vznik Československého egyptologického ústavu. Střet mezi ČSAV a FF UKKronika


"Reinterpreting Cities". 13th International Conference on Urban History, 24.-27. 8. 2017, Helsinki (Josef Kadeřábek)

Zpráva o pracovním pobytu ve Výzkumném ústavu pro východní Evropu při Univerzitě v Brémách /Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen/ (Michal Továrek)Recenze a zprávy


Petr Kroupa (ed.), Universitas Ferdinandea (Hedvika Kuchařová)


Martina Bečvářová, Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945 (Marie Štemberková)Cizojazyčná shrnutí


Dana Stehlíková, Magister Christian von Prachatitz zugeschriebene Pestschriften


Emilie Těšínská, Professor Dr. med. Julius Löwy (1885-1944), Fachgebiet Arbeitsmedizin an der Deutschen Universität Prag, und die Problematik der Berufskrankheiten in der Zwischenkriegs-Tschechoslowakei


Emilie Těšínská, Professor MUDr. Julius Löwy (1885-1944), Occupational Medicine at the German University in Prague and Occupational Diseases in Interwar Czechoslovakia


Jan Calta, Die Parteihistoriographie an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in den Jahren 1953-1970


Věra Dvořáčková, "Ohne Havránek lief gar nichts." Die Nachkriegsbeziehungen des Lehrstuhls für tschechische Sprache der Prager Philosophischen Fakultät und des Instituts für tschechische Sprache an der Akademie der Wissenschaften


Adéla Jůnová Macková, Die Entstehung des Tschechoslowakischen Ägyptologischen Instituts. Konfrontation zwischen Akademie und Philosophischer Fakultät der Karlsuniversität


Poslední změna: 31. říjen 2018 10:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám