T. 60. (2020), Fasc. 2


Plný text v nakladatelství Karolinum
Plný text v nakladatelství KarolinumČlánky


Ivo Cerman, Konkurz na profesora přirozeného práva roku 1758

Ivana Ebelová – Milada Sekyrková, První absolventky – lékařky židovského původu z pražských univerzit a jejich kariérní možnosti mezi světovými válkami

Emilie Těšínská, Účast Československa na zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů (Dubna, Rusko) a zastoupení v jeho prvním ředitelstvíMateriály


Tereza Kopecká – Zuzana Schierová – Renata Ferklová – Aleš Misař, Po práci hladoví, na vlastních slovech si pochutnáváme aneb: Strávník Jiří Wolker


Kronika


Zpráva z pracovního pobytu v Archivu Univerzity Komenského v Bratislavě (16. 2. – 21. 2. 2020) (Marek Brčák – Roman Elner)

Konference Zdeněk Kalista mezi historiografií a literaturou, 24. září 2020, Benátky nad Jizerou (Marek Brčák – Marek Ďurčanský)


Recenze a zprávy


Ondřej Vodička, Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek, NLN, Praha 2019 (Jan Rejzek)

Petra Zelenková, Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR, Národní knihovna České republiky, Praha 2020 (Jiří Přenosil)

Martina Bečvářová – Ivan Netuka, Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2019 (Marie Štemberková)

Petr Hlaváček, Otevřená univerzita. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918-1938-1948, FF UK, Praha 2019 (Michal Továrek)

Jiří Němec, Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika, Brno 2017 (Jana Ratajová)

Marek Vlha – Josef Šaur a kol., Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019, Masarykova univerzita, Brno 2019 (Michal Továrek)

Martin Franc – Věra Dvořáčková a kol., Dějiny Československé akademie věd I (1952–1962), Academia, Praha 2019 (Petr Svobodný)

Andrej Tóth – Aleš Skřivan ml. (edd.), Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968, Vysoká škola ekonomická, Praha 2018 (Michal Továrek)

Veronika Stehlíková – Martin Vlach – Luboš Veverka, Tenkrát v listopadu: vzpomínky na Matfyz v čase zlomu, MatfyzPres, Praha 2019 (Michal Továrek)

Michal Beck – Matouš Hartman – Alžběta Ambrožová – Anna Palánová – Aleš Palán (edd.), Ten den 17. listopad 1989, Kalich, Praha 2019Cizojazyčná shrnutí


Ivo Cerman, Ausschreibung einer Professur für Naturrecht 1758

Ivana Ebelová – Milada Sekyrková, Die ersten Medizinabsolventinnen jüdischer Herkunft der Prager Universitäten und ihre Karrieremöglichkeiten zwischen den Weltkriegen

Emilie Těšínská, Die Beteiligung der Tschechoslowakei an der Errichtung des Vereinigten Instituts für Kernforschung (Dubna, Russland) und ihre Vertretung in seinem ersten Direktorat

Tereza Kopecká – Zuzana Schierová – Renata Ferklová – Aleš Misař, Nach der Arbeit hungrig, genießen wir die eigenen Worte, oder der Kostgänger Jiří Wolker


Poslední změna: 10. únor 2022 14:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám