T. 62 (2022), Fasc. 1

Plný text v nakladatelství Karolinum
Plný text v nakladatelství Karolinum


Články

Ondřej Píš, Fenomén raně novověké akademické peregrinace jako specifické téma středoevropské historiografie

Milada Sekyrková, Jakob Eduard Wittak a jeho doba v univerzitní kanceláři

Piotr Biliński – Zofia Zielińska, Dziennik [Diary] by Władysław Konopczyński on Writing a Biography of Stanisław Konarski

Václav Dostál, Ladislav Hejdánek jako student Univerzity Karlovy (1946–1952)


Kronika

Pokladnice Českého království v neklidné době. Zpráva o konferenci Kutná Hora a husitství (Jan Boukal – Blanka Zilynská)


Recenze a zprávy

Jiří Stočes a kol., Jan ze Šitboře. Úředník, literát, mýtus, Domažlice 2021 (Anna Pazourková)

Olga Lomová (ed.), Ex Oriente lux. Rudolf Dvořák (1860-1920), Praha 2020 (Michal Továrek)

Martin Franc a kol., Habitus českých vědců 1918–1968. Příklad dvou generací, Praha 2021 (Marek Brčák)

Tomáš Weissar – Klára Modlíková – Jana Nechutová (edd.), Gnóthi seauton. Sto let klasických studií v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci, Brno 2020 (Michal Továrek)

Detlef Brandes – Alena Míšková, Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici: Josef Pfitzner (1901–1945), Praha 2021 (Jan Boukal)

Lenka Krátká – Jana Wohlmuth Markupová – Miroslav Vaněk, (K)lidová věda? Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968–2008, Brno 2020 (Michal Továrek)

Jaroslav Cuhra – Marie Černá – Markéta Devátá – Tomáš Hermann – Pavlína Kourová, Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989, Praha 2020 (Michal Továrek)

Jaroslav Pinkas, Jak vzpomínáme na normalizaci. Obrazy normalizační minulosti ve filmu, Praha 2020 (Michal Továrek)

Jaroslav Mužík – Radka Löwenhöfferová – Pavel Krpálek, Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti, Praha 2020 (Michal Továrek)


Cizojazyčná shrnutí

Ondřej Píš, Das Phänomen frühneuzeitlicher akademischer Peregrination als spezifisches Thema mitteleuropäischer Historiographie

Milada Sekyrková, Jakob Eduard Wittak und seine Zeit in der Universitätskanzlei

Piotr Biliński – Zofia Zielińska, Dziennik [Deník] Władysława Konopczyńskiego o vzniku biografie Stanisława Konarského

Václav Dostál, Ladislav Hejdánek als Student der Karlsuniversität (1946–1952)
Poslední změna: 30. listopad 2022 15:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám