T. 55. (2015), Fasc. 1

AUC–HUCP, T. 55. (2015) Fasc. 1

HUCP - plný text v nakladatelství Karolinum
HUCP - plný text v nakladatelství KarolinumArticles

Section I: Masters and students of Prague University


Chris Schabel – Monica Brinzei – Mihai Maga, A Golden Age of Theology at Prague: Prague Sentences Commentaries from 1375 to 1385, the terminus post quem for Evidence of Wycliffism in Bohemia


Dušan Coufal, Jan of Mýto’s bachelor lecture on the Psalms and its sources in Thomas Waleys’s work. A new light on English-Czech connections in the late Middle Ages


Martin Dekarli, Henry Totting of Oyta and the Prague Nominalist Schola Communis between 1366 and 1409. A Preliminary Draft


Jan Odstrčilík – Francesca Battista – Riccardo Burgazzi, The Preaching of Henry Totting of OytaSection II: Prague University in the Intellectual Space of Medieval Europe


Fulvio Delle Donne, The Charters of Foundation of Prague and Naples: the Models and their Reuse


Péter Haraszti Szabó, The Effects on the University of Prague to the Hungarian Royal Court in the Fourteenth Century


Daniela Pagliara, Uberto Decembrio: a Humanist in Prague at the End of the Fourteenth Century


Irene Malfatto, John of Marignolli and the Historiographical Project of Charles IV


Lena Oetjens, Charles IV and Learned Order: The Discourse on Knowledge in ‘Der meide kranz’Czech or German summaries


Chris Schabel – Monica Brinzei – Mihai Maga, Zlatý věk teologie v Praze: pražské komentáře Sentencí z let 1375–1385, termín post quem pro doložení viklefismu v Čechách


Dušan Coufal, Bakalářská lektura Žalmů Jana z Mýta a dílo Thomase Waleyse jako její pramen. Anglicko-české vazby v pozdním středověku v novém světle


Martin Dekarli, Jindřich Totting z Oyty a pražská nominalistická schola communis mezi lety 1366–1409. Předběžný náčrt


Jan Odstrčilík – Francesca Battista – Riccardo Burgazzi, Kazatelství Jindřicha Tottinga z Oyty


Fulvio Delle Donne, Zakládací listiny univerzit v Praze a Neapoli: modely a jejich využití


Péter Haraszti Szabó, Význam pražské univerzity pro uherský královský dvůr ve 14. století


Daniela Pagliara, Uberto Decembrio: humanista v Praze na konci čtrnáctého století


Irene Malfatto, Jan Marignola a historiografický projekt Karla IV.


Lena Oetjens, Karl IV. als Ordnungsstifter: Der Wissensdiskurs in ‘Der meide kranz’
Poslední změna: 28. únor 2017 15:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám