T. 56. (2016), Fasc. 2

AUC–HUCP, T. 56. (2016) Fasc. 2

Plný text v Karolinu
Plný text v KarolinuČlánky


Anna Markiewicz, „In limine cizího světa“. Jak se v Praze vzdělávala šlechta z polsko-litevského soustátí v poslední čtvrtině 17. století


Robert Tomczak, Studenti z území polsko-litevské unie na pražské univerzitě v 17.–18. století


Materiály


Marek Ďurčanský – Sebastian Grudzień, Vzájemná korespondence Henryka Batowského a Jaroslava Bidla


Kronika


Before and After Wyclif: Sources and Textual Influences (Università degli Studi di Milano) (Martin Dekarli)


Konference o mistru Matouši Collinovi z Chotěřiny (Michal Svatoš)


Konference o jezuitské vědě (Ivana Čornejová)


„Věda a moc. Věda jako moc“. 7. mezinárodní konference Evropské společnosti pro dějiny vědy v Praze (Milada Sekyrková – Marek Ďurčanský)


Recenze a zprávy


Zuzana Silagiová – František Šmahel (edd.), Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis / Die ältesten Bücherkataloge der Prager Universität (Blanka Zilynská)


Alena Bočková, Historia S. Joannis Nepomuceni. Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého aneb Podoby barokního překladu (Marek Brčák)


Pavel Zavadil (ed.), Čeští jezuité objevují svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741) (Ivana Čornejová)


Neobvyklý příspěvek Nakladatelství Karolinum k výkladu paragrafů nového Občanského zákoníku (Ivana Čornejová)


Petr Kašing – Jindra Biolková, Direktoři a rektoři VŠB – Technické univerzity Ostrava (Michal Továrek)


Cizojazyčná shrnutí


Anna Markiewicz, „In limine einer fremden Welt.“ Über die Prager Erziehung des Adels aus der polnisch-litauischen Union im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts


Robert Tomczak, Studenten aus der polnisch-litauischen Union (Rzeczpospolita) an der Prager Universität im 17. und 18. Jahrhundert


Marek Ďurčanský – Sebastian Grudzień, Der Briefwechsel zwischen Henryk Batowski und Jaroslav Bidlo
Poslední změna: 30. leden 2018 15:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám