T. 61. (2021), Fasc. 2

Plný text v nakladatelství Karolinum
Plný text v nakladatelství Karolinum


Články

Tomáš Velička, Archivní vzdělávání v Československu 1918–1938: sudetoněmecké souvislosti

Jana Ratajová, Výstava soudobé kultury v ČSR a Německá univerzita v Praze

Antonín Kostlán – Michal V. Šimůnek, Na dovolenou s čekatelným? Profesoři a další vědecko-pedagogičtí pracovníci Univerzity Karlovy po uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939

Michal Továrek, Stavba kolejí Větrník-sever a Větrník-jih. Příspěvek k dějinám kolejí a menz Univerzity Karlovy v 60. letech 20. století


Kronika

Kongresy pro dějiny vědy a techniky (1929)1937–2021 a Praha (Milada Sekyrková)


Recenze a zprávy

František Šmahel – Gabriel Silagi (edd.), Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis (1360–1614), Praha 2018 (Blanka Zilynská)

Mlada Holá – Martin Holý (Hg.), Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541–1611, Berlin 2019 (Ivan Hlaváček)

Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdzisław Noga (Hgg.), Krakau – Nürnberg – Prag. Stadt und Reformation. Krakau, Nürnberg und Prag (1500–1618), Praha – Červený Kostelec 2019 (Robert T. Tomczak)

Petr Hlaváček, Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu, Praha 2017 (Michal Továrek)

Riikka Palonkorpiová, Věda s lidskou tváří: činnost československých vědců Františka Šorma a Otty Wichterleho během studené války, Praha 2017 (Michal Továrek)

Zdeněk Nebřenský, Marx, Engels, Beatles. Myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956–1968, Praha 2017 (Michal Továrek)

Naděžda Morávková, Václav Čepelák a katedra historie plzeňské Pedagogické fakulty, Praha 2016 (Michal Továrek)

Marie Jílková (ed.), Nejisté dny sametové revoluce: stávkové deníky pardubických vysokoškoláků 17. 11. 1989 – 5. 1. 1990, Pardubice 2019 (M. Továrek)

Petr Fiala, (M)univerzita. Poslání, výzvy a proměny ve 21. století, Brno 2019 (Michal Továrek)


Cizojazyčná shrnutí

Tomáš Velička, Die archivarische Ausbildung in der Tschechoslowakei 1918–1938: sudetendeutsche Zusammenhänge

Jana Ratajová, Ausstellung zeitgenössischer Kultur in der ČSR und die Deutsche Universität Prag

Antonín Kostlán – Michal V. Šimůnek, Beurlaubt mit Wartegeld? Professoren und Pädagogen der (tschechischen) Karlsuniversität nach der Schließung der tschechischen Hochschulen im November 1939
Poslední změna: 29. srpen 2022 09:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám