T. 57. (2017), Fasc. 2

AUC–HUCP, T. 57. (2017) Fasc. 2


HUCP - plný text v nakladatelství Karolinum
HUCP - plný text v nakladatelství KarolinumÚvodem


Ivana Čornejová, Konference k výročí narození Josefa Steplinga a vydání privilegia císaře Matyáše pro klementinskou akademii


Články


Daniela Tinková, Osvícenství a věda v českých zemích

Henrieta Žažová, Budova univerzitného observatoria v Trnave

Petra Hyklová, Dědictví klementinských exaktních věd a druhý život „matematického muzea“ v 19. a 20. století

Hans-Joachim Vollrath, Franz Huberti (1715–1789), Steplingův přítel a korespondent

Nijolė Bulotaitė, Thomas Žebrowski – the disciple of Joseph Stepling

Josef Smolka – Hans Ullmaier, Neznámé listy J. Steplinga M. Hellovi

Josef Smolka – Zdislav Šíma, Josef Stepling (1716–1778) a určování geografické délky Prahy

Antonín Švejda, Přístroje a pomůcky z Klementina ve sbírce Národního technického muzeaKronika


Střípky vzpomínek: Michal Svatoš 70 (Jiří Stočes – Jana Borovičková)

Bibliografie prací Michala Svatoše – dodatek za leta (2002) 2006–2016 (zprac. Jiřina Urbanová)


Mezinárodní workshop o pozdně středověké logice (Proofs of Proposition in 14th Century Logic, University of St Andrews, Skotsko) (Martin Dekarli)

University and Universality. 650. výročí pécské univerzity (Milada Sekyrková)

Sjezd historiků v Olomouci 2017 (kolektiv autorů z ÚDAUK)Recenze – zprávy


Albertus Magnus (Michal Svatoš)

Die Thun-Hohensteinschen Universitätsreformen 1849-1860. Konzeption – Umsetzung – Nachwirkungen, hg. von Christof Aichner – Brigitte Mazohl, Wien-Köln-Weimar 2017 (Ivan Hlaváček)


Cizojazyčná shrnutí


Daniela Tinková, Aufklärung und Wissenschaft in den böhmischen Ländern des 18. Jahrhunderts

Henrieta Žažová, Das Gebäude des Universitätsobservatoriums in Trnava (Tyrnau)

Petra Hyklová, Das Erbe der exakten Wissenschaften des Klementinums und das zweite Leben des „mathematischen Museums“ im 19. und 20. Jahrhundert

Hans-Joachim Vollrath, Franz Huberti (1715–1789), Steplings Freund und Briefpartner

Nijolė Bulotaitė, Thomas Žebrowski – ein Schüler von Joseph Stepling

Josef Smolka – Hans Ullmaier, Unbekannte Briefe von Joseph Stepling an Maximilian Hell

Josef Smolka – Zdislav Šíma, Joseph Stepling (1716–1778) und die Bestimmung der geographischen Länge Prags

Antonín Švejda, Instrumente und Hilfsmittel aus dem Klementinum in der Sammlung des Nationalen Technischen Museums


Poslední změna: 1. srpen 2019 11:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám