T. 59. (2019), Fasc. 2


Plný text v nakladatelství Karolinum
Plný text v nakladatelství Karolinum



Články


Ludmila Hlaváčková, Počátky neurologie na pražských lékařských fakultách a založení neurologických klinik

Petr Svobodný, Pražské neurologické kliniky v letech (1936) 1938–1945

Michal V. Šimůnek – Václav Petříček – Antonín Kostlán, Kauza Karel Domin. Případová studie k politicky motivovaným změnám ve složení akademické obce v letech 1945–1948


Materiály


Antonín Kostlán – Michal V. Šimůnek, Vzpomínka historika Josefa Klika (1896–1965) na 17. listopad 1939


Kronika


18. celostátní archivní konference v Plzni, 23.–25. dubna 2019 (kolektiv autorů ÚDAUK)

Doména diletantství? Konference věnovaná stému výročí založení Státní archivní školy v Praze (Milada Sekyrková)

Kořeny revoluce a rok 1419. Konference Tábor, 8.–9. 10. 2019 (Kajetán Holeček)


Recenze a zprávy


Petr Čornej, Husitství a husité (Kajetán Holeček)

František Šmahel, Die Basler Kompaktaten mit den Hussiten (1436). Untersuchung und Edition (Blanka Zilynská)

Ivo Kraus a kol., Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky (Jana Ratajová)

Martina Bečvářová, Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945 (Marie Štemberková)

Juraj Šebesta, Zakladatel slovenskej fyziky. Život a dielo Dionýza Ilkoviča (Milada Sekyrková)

Petr Feldstein – Tomáš Libánek, Skoro proti všem. Časopis Student v nejslavnější éře československé žurnalistiky (Marek Suk)


Cizojazyčná shrnutí


Ludmila Hlaváčková, Die Anfänge der Neurologie an den Prager medizinischen Fakultäten und die Gründung neurologischer Kliniken

Petr Svobodný, Die Prager neurologischen Kliniken in den Jahren (1936) 1938–1945

Michal V. Šimůnek – Václav Petříček – Antonín Kostlán, Die Causa Karel Domin. Eine Fallstudie zu den politisch motivierten Veränderungen in der Zusammensetzung der akademischen Gemeinde in den Jahren 1945–1948



Poslední změna: 7. květen 2020 09:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:




Jak k nám