T. 61. (2021), Fasc. 1

Plný text v nakladatelství Karolinum
Plný text v nakladatelství Karolinum

Články

Martin Holý – Marta Vaculínová, Milites Apollinis. Studenti medicíny z českých zemí na basilejské univerzitě v 16. a raném 17. století

Petr Kadlec, Rakouská statistika školství a vzdělávání – opomíjený pramen dějin vzdělanosti „dlouhého“ 19. století

Daniela Bradlerová – Marek Ďurčanský, Působení Jaroslava Bidla a Milady Paulové v pražské univerzitní extenzi

Marek Brčák – Martin Barus, František Vavřinec Rabas, OFMCap (1901–1969) jako pedagog a blízký spolupracovník litoměřického biskupa Štěpána Trochty

Kronika

Zemřel slovenský znalec církevních dějin a historie trnavské univerzity /Jozef Šimončič/ (Ivana Čornejová)

Recenze a zprávy

Dušan Coufal, Turnaj víry. Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433, Praha 2020 (Blanka Zilynská)

Roman Pazderský, Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století, Praha 2020 (Petr Čornej)

Radana Kolčavová, VUT: rozmanitá univerzita, Brno 2019 (Michal Továrek)

Petr Nohel, Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918–1989, Praha 2019 (Michal Továrek)

Martin Franc a kol., Dějiny Akademie múzických umění v Praze, Praha 2017 (Michal Továrek)

Martin Franc – Lenka Krátká (edd.), Dějiny AMU ve vyprávěních, Praha 2017 (Michal Továrek)

Marta Edith Holečková, Příběh zapomenuté univerzity. Univerzita 17. listopadu (1961–1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti, Praha 2019 (Michal Továrek)

Radomil Hradil, 17. listopad ’89 – co se stalo na Národní, Lelekovice 2019 (Michal Továrek)

Vladimíra Dvořáková – Jiří Smrčka, Lesk a bída vzdělávání, Praha 2018 (Michal Továrek)


Cizojazyčná shrnutí

Martin Holý – Marta Vaculínová, Milites Apollinis. Medizinstudenten aus den böhmischen Ländern an der Universität Basel im 16. und frühen 17. Jahrhundert

Petr Kadlec, Die österreichische Schul- und Bildungsstatistik – unbeachtete Quellen zur Geschichte der Bildung im „langen“ 19. Jahrhundert

Daniela Bradlerová – Marek Ďurčanský, Das Wirken von Jaroslav Bidlo und Milada Paulová in der Prager Universitätsextension

Marek Brčák – Martin Barus, František Vavřinec Rabas OFMCap (1901–1969) als Pädagoge und enger Mitarbeiter des Leitmeritzer Bischofs Štěpán Trochta


Poslední změna: 10. únor 2022 15:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám