T. 59. (2019), Fasc. 1

AUC–HUCP, T. 59. (2019) Fasc. 1


Plný text v nakladatelství Karolinum
Plný text v nakladatelství KarolinumČlánky


Emilie Těšínská, Habilitace Julia Suchého z teoretické fyziky na české technice v Praze

Michal Topor, Richard Messer, „přicestovalá osobnost“. K jedné habilitační zápletce

Marek Ďurčanský, Jaroslav Bidlo a Pražská univerzita: k počátkům české historické slavistiky

Daniela Brádlerová, Milada Paulová a Pražská univerzita: historická slavistika

Milan Novák – Vladimír Petr – Michal V. Šimůnek, K otázkám ochrany historických zdravotnických dat v archivech České republiky z pohledu dějin medicíny


Materiály


Josef Smolka, Josef Stepling a Royal Society ještě jednou

Jana Ratajová, Nově nalezený posudek Alberta Einsteina na práci Julia Suchého o tepelném záření


Recenze a zprávy


Dva soubory studií o Janu Husovi vydané v Polsku (Blanka Zilynská)

Dominik Opatrný, Zachránit lidi od hříchů. Etika v teologii mistra Jana Husa (Blanka Zilynská)

Adéla Šmilauerová, Bosí augustiniáni v Čechách jako objednavatelé uměleckých děl v 17. a 18. století (Marek Brčák)

Josef Smolka ve spolupráci s Janou Vačkářovou a dalšími spolupracovníky Národní knihovny České republiky, Josef Stepling (1716–1778) v jeho biografiích a bibliografiích (Ivana Čornejová)

Jan Surman, Universities in Imperial Austria 1848–1918: A Social History of a Multilingual Space (Milada Sekyrková)

Soňa Štrbáňová, Bohuslav Raýman. Vědec, vlastenec a Evropan (Milada Sekyrková)


Cizojazyčná shrnutí


Emilie Těšínská, Die Habilitation Julius Suchýs für theoretische Physik an der Tschechischen Technischen Hochschule in Prag

Michal Topor, Richard Messer, ein „Zugereister“. Zu einem Habilitationskonflikt

Marek Ďurčanský, Jaroslav Bidlo und die Prager Universität: zu den Anfängen der tschechischen historischen Slavistik

Daniela Brádlerová, Milada Paulová und die Prager Universität: die historische Slawistik

Milan Novák – Vladimír Petr – Michal V. Šimůnek, Zu Fragen des Schutzes von historischen

medizinischen Daten in den Archiven der Tschechischen Republik aus der Perspektive der Medizingeschichte

Josef Smolka, Noch einmal zu Joseph Stepling und der Royal Society

Poslední změna: 19. únor 2020 10:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky UK: piyj9b4

Do datové zprávy prosím uveďte "Určeno pro ÚDAUK"


Telefon: +420 224 491 463

E-mail:
Jak k nám